Samenvatting open bijeenkomst Zwerfvuil in Schiedam

Op woensdagavond 5 september heeft er een door G1000-Schiedam georganiseerde ‘open bijeenkomst’ plaatsgevonden in Wijkcentrum De Erker in Schiedam-West. Onderwerp van deze avond was ‘Zwerfvuil’ in Schiedam (dit als onderdeel van het ‘grotere’ thema duurzaamheid).
Graag doen we je hierbij naast een korte terugblik de resultaten op een rijtje toekomen.
Zwerfvuil en alle vervelende consequenties die hiermee samenhangen (zoals last van ongedierte, straatvervuiling etc) is een onderwerp dat veel Schiedammers in negatieve zin bezighoudt. Als organiseerde partij waren wij blij met de aanwezigheid van vrijwel alle relevante partijen op deze avond. Naast de aanwezige actieve bewoners, de aanwezige raadsleden, de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente maar ook het feit dat jij als portefeuillehouder aanwezig was stemde tevreden bij iedereen. Naast het feit dat je aanwezig was werd het op prijs gesteld dat je niet schroomde om ongepland maar wel spontaan de zaal toe te spreken.
Een avond van mooi samenspel dus waarin iedereen de rol vervulde die hij of zij diende te vervullen. De idee dat het ons burgerinitiatief is en was bleef 100% in stand met daarbij een luisterend oor van de professionals en waar nodig het aanbod om vanuit de gemeente de helpende hand te bieden om met elkaar de problemen aan te pakken. Chapeau voor alle deelnemers aan deze avond dus.

Wat heeft de avond concreet opgeleverd?

  • Tijdens de avond kregen we een aantal tips over registratie en opruimen van vuil:

Aan het eind van de avond is bewoonster Willy Heikamp uit Nieuwland bereid gevonden om in onderling overleg een G1000-werkgroep op te starten met actieve bewoners rond het thema zwerfvuil (inclusief overlast ratten). Met genoegen zien wij dat Willy haar taak al met verve heeft opgepakt en dat dit ook al de lokale media heeft bereikt zoals bijv. een artikel in het AD van woensdagochtend 12 september en aandacht via RTV Rijnmond.

Een van de besproken oplossingsvarianten voor de nabije toekomst is wellicht een Schiedamse uitwerking het zogenaamde Right to Challenge: https://www.righttochallenge.nl/right-to-challenge-hoe-werkt-r2c
Samengevat

Wij kijken wij terug op een geslaagde avond. Wij hopen elkaar blijvend te kunnen vinden om via  een (inter)actief samenspel en  , voor zoveel als mogelijk binnen onze mogelijkheden ligt, de problemen rond zwerfvuil op te lossen in onze mooie stad.