Wat is de G1000

G1000 is een landelijk burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren. G1000 is onafhankelijk. Het is dus geen politieke partij en heeft ook geen enkele binding met welke politieke kleur dan ook. De G1000 wil de democratie van nieuwe zuurstof voorzien en steunt op objectief wetenschappelijk onderzoek. De G1000 wordt gesteund door ambassadeurs en onderzoekers.

Op 27 februari 2016 vindt de G1000 op gemeentelijk niveau in Schiedam plaats.
We hopen dat dit het begin is van een lange reeks.

Onze droom

Onze droom is een G1000 in ieder dorp of iedere stad in Nederland. Niet eenmalig, maar regelmatig. Een bijeenkomst van 1000 gelote burgers, werkgevers, ambtenaren, politici en vrijdenkers. Zij gaan met elkaar op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor de stad of wijk. De uitspraken die daar uit komen worden door de gemeenteraad overgenomen en uitgewerkt. En door de deelnemers zelf opgepakt en uitgevoerd in concrete projecten en voorstellen.

Het resultaat een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun gemeenschap. Een G1000, die een vaste aanvulling vormt op het huidige democratische bestel.