Veel gestelde vragen

WIE NEEMT HET INITIATIEF TOT EEN G1000?

G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door burgers georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd.
Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren. Alleen op deze manier kunnen burgers weer eigenaar en bepaler worden van de agenda van de gemeenschap. Daarom is het ook belangrijk dat de G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft. Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad of onze wijk.

WAT IS HET DOEL VAN EEN G1000?

Het doel van een G1000 is om een groep burgers en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap bij elkaar te brengen. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor de eigen stad of wijk.
Het resultaat is een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar wij, de burgers, samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze gemeente, stad, dorp of wijk. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.

WAT LEVERT EEN G1000 OP?

Een G1000 levert 10 concrete voorstellen op waar burgers zelf mee aan de slag gaan. En 10 voorstellen voor de gemeenteraad.
De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan de gemeenschap zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Inwoners worden niet alleen aangesproken op de plichten die de participatiesamenleving hen oplegt, maar krijgen ook de daarbij behorende burgerschapsrechten terug in de vorm van directe betrokkenheid bij de agenda- en besluitvorming. Bij meerdere G1000 bijeenkomsten in dezelfde gemeenschap krijgen alle bewoners beurtelings de gelegenheid om mee te praten en te bepalen wat belangrijk is voor hun gemeenschap. Burgers ontmoeten elkaar en verbinden zich aan wat zij samen van belang vinden en gaan daar zelf mee aan de slag. Inwoners worden burgers en voelen zich weer eigenaar van hun gemeenschap.

Voorbeelden van resultaten zijn onder andere te vinden op de website van de G1000AmersfoortG1000Uden en G1000Groningen

WAT DOET DE G1000 MET DE UITKOMSTEN?

Een G1000 biedt gelegenheid, faciliteert en geeft structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud. Wel begeleidt zij de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom-bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën.

WIE KAN ER MEE DOEN MET DE G1000?

Iedereen kan mee doen aan de G1000. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke ruimte is voor alle inwoners wordt er gewerkt met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen, ongeacht afkomst, achtergrond, opleiding, leeftijd, functie of beroep.

WAAROM NIET ALLEEN MET BURGERS?

Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je de hele gemeenschap nodig. Dus niet alleen burgers. Daarom schuiven naast de gelote burgers, ook 100 mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), 100 ondernemers en 100 ‘vrije denkers’ aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

WAT HEEFT G1000 MET DEMOCRATIE TE MAKEN?

Het landelijk platform G1000 streeft naar het ontwikkelen van een dialoog arena naast de debat arena. In de debat arena, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de gemeenschap het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld. In de dialoog arena gaat de gemeenschap op zoek naar datgene waar men het wel over eens is, wat men gezamenlijk belangrijk vindt. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de gemeenschap, inclusief de debatarena en het bestuur, bepalend zijn.

WAAR KOMT DE G1000 VANDAAN?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, leidde tot de eerste G1000.

WAT BETEKENT DE G VAN G1000?

De G komt van Group, zoals bij G20, de groep van twintig grootste economieën ter wereld, of de G8, de groep machtigste staten.

HOE LANG DUURT EEN G1000?

Een G1000 duurt 1 dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Een WijkG1000 is vier avonden van 20.00 tot 22.00 uur en een dag van 10.00 tot 16.00 uur.

HOE ZIET DE DAG ER UIT?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 5 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van?
Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 10 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

WAAROM MEEDOEN?

Waarom doe ik mee?
Wij vroegen inwoners waarom ze meedoen aan de G1000. Dit is een greep uit de reacties.
Ik doe mee met de G1000 omdat…

…Schiedam het waard is
…Ik belang heb bij wat er in Schiedam gebeurt
…Ik het heel belangrijk vindt om de burgers meer bij het beleid te betrekken
…Schiedam nieuwe impulsen nodig heeft
…Schiedam in mijn hart zit
…Ik als nieuwe Schiedammer een frisse blik op Schiedam heb
…Ik het belangrijk vind dat ik mijn mening kan geven over Schiedam en mijn wijk
…Ik wil bijdragen aan een mooi en gezellig Schiedam
…Ik benieuwd ben wat er zoal leeft in Schiedam. Verder wil ik graag meedoen in het uitvoeren van plannen
…De stad nooit af is
…Ik betrokken wil zijn in de ontwikkeling en het samenleven van Schiedam
…Ik het belangrijk vind wat er speelt in Schiedam en hopelijk kunnen wij met 1000 man Schiedam eens positief op de kaart zetten en alle het negatieve geluiden verbannen
…Ik een bijdrage wil doen aan vernieuwing van de democratie
…Schiedam mij na aan het hart ligt. Het is een prachtige stad die niet genoeg uit de verf komt
…Ik ideeën heb om Schiedam leefbaarder en mooier te maken
…Ik het belangrijk vind om als burger mijn stem te kunnen laten horen, en mede burgers te ontmoeten die wellicht tegen de zelfde problemen aanlopen als ik. Of die de stad Schiedam net zo prettig ervaren net als ik
…De samenleving kantelt en de burger meer dan ooit (Schiedammer) aan zet is
…Ik mijn zegje wil doen over de woonsituatie in mijn straat
…Het mij een verfrissende manier van burgerbetrokkenheid bij de straat, wijk en stad lijkt (waarbij ik als raadslid te gast mag zijn!)
…Ik hou van Schiedam
…Het belangrijk is om NU met elkaar te spreken over de stad van MORGEN!
…Een stad als Schiedam bestaat uit diversiteit, culturen en heeft haar eigen dynamiek. Dat dit benut wordt, middels een initiatief als G1000, vind ik een mooie vorm van participatie waar ik graag onderdeel van wil uitmaken.