Over G1000

G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad

G1000 is een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren.

Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

De G1000 heeft een aantal uitgangspunten:

  • Burgerinitiatief. Burgers nemen het initiatief voor een G1000.
  • Geen agenda. De agenda ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.
  • Dialoog. We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.
  • Loting. We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.
  • Hele systeem. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, vrije denkers en de inwoners.
  • Transparant. De deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt.
  • Veilig. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt.

Meer informatie vind je onder veel gestelde vragen en op het landelijk platform

WAAR IN NEDERLAND WORDT AL EEN G1000 GEORGANISEERD?

Kaart_NL