Leuk je weer te zien! Woensdag 4 juli 19:30 uur, De Erker

Beste mensen,
Het is weer tijd om bij te praten over de ontwikkelingen rond G1000-Schiedam. Graag willen we met jullie de horloges gelijk zetten. Onder andere omdat G1000-Schiedam op meer fronten actief is. Wat hebben we gedaan, waar zijn we nu mee bezig en wat is onze planning?
Onderwerpen die we willen bespreken zijn o.a.

 • Korte terugblik op de afgelaste 3e burgertop over duurzaamheid van april jl
 • De effecten van de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 in Schiedam
 • De Visienota Open Schiedam
 • Inhoudelijke onderwerpen en democratische vernieuwing gaan hand in hand
 • Samenwerking G1000 met Energiek Schiedam
 • Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober 2018  http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/
 • Stand van zaken werkgroepen, afstemming en raakvlakken
 • Wat heeft G1000 met burgemeester Bert Blase en code Oranje?
 • Wat betekent de Omgevingswet voor G1000 Schiedam?   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht – Onderlinge afstemming en raakvlakken
 • Bestuursondersteuning vanuit G1000, wat, waar en hoe? – Hoe gaan we de contacten binnen het Stadskantoor/griffie/ en andere partners verder uitbouwen?
 • Wat verder ter tafel komt