3e burgertop gaat niet door

College van Burgemeester en Wethouders Schiedam weigert deelnemende burgers te loten; geplande burgertop van 21 april 2018 gaat niet door.

Het bestuur van de stichting G1000 Schiedam staakt de voorbereidingen voor de geplande 3e Schiedamse burgertop over ‘Duurzaamheid’ op zaterdag 21 april 2018 in de Grote of Sint Janskerk. Directe aanleiding is de weigering van het college van Burgemeester en Wethouders om de loting voor deelnemende burgers te verrichten.

Waarom is loting belangrijk?

Loting uit de bevolkingsadministratie is één van de basisprincipes van de G1000-burgertop. Loting is essentieel omdat we alle Schiedammers een reële  kans willen bieden om deel te nemen aan dialoog gesprekken over onderwerpen op het gebied van  woon-, werk- en leefomgeving in onze eigen stad.

Toekomst Schiedamse democratie

G1000 Schiedam gaat zich inspannen om na de verkiezingen van 21 maart 2018 op coöperatieve wijze met de nieuwe gemeenteraad samen te werken. Doel is via een gezamenlijke inzet de Schiedamse burger een meer serieuze plaats te geven in het gemeentelijk beleid. Hierbij past een college van B&W dat actief uitvoering geeft aan eigen nota’s als bijvoorbeeld de Visienota Open Schiedam 2017.

Visienota Open Schiedam 2017

De vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen Visienota Open Schiedam 2017 hield een belofte in. Wat G1000 Schiedam betreft is deze nota voorlopig een statisch papieren document waarbij dit college, één jaar later, niet in staat is gebleken de intenties van de nota waar te maken. De nota bevat mooie ronkende teksten maar naar het nu lijkt is het de zoveelste nota die in onderste bureauladen op het Stadserf gaat verdwijnen.