14 mei stadserf bijeenkomst over burginitiatief Vrienden van Zwembad Zuid

Op dinsdag 14 mei vindt er een Stadserf-bijeenkomst in het Stadserf plaats waarbij de vrienden de gelegenheid wordt geboden hun burgerinitiatief voor een multifunctioneel Sportcentrum met hernieuwd zwembad toe te lichten.
Wij gaan de bijeenkomst bijwonen om op zijn minst de vrienden een hart onder de riem te steken. Kom je ook?
Hopelijk tot ziens op dinsdagavond 14 mei bij de Stadserf-bijeenkomst.

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM 14 MEI IN STADSERF
De Vrienden van Zwembad Zuid sluiten een actieve lange periode op 14 mei af tijdens het Stadserf in het Stadskantoor dat meestal om 19.30 uur begint. Het bestuur krijgt dan de gelegenheid om hun Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met “hernieuwd” zwembad toe te lichten en vragen van raadsleden en andere aanwezigen te beantwoorden. We betreuren echter het feit dat de gemeente het niet nodig vindt in het Stadserf de twee rapporten van het Mulier Instituut(Ruimte voor Sport in Schiedam) en van Drijver en Partners ( Onderzoek exploitatie en beheer sportaccommodaties Schiedam) toe te lichten. Dit met name omdat deze onderzoeken zijn verricht om de sportcapacitiet in Schiedam in kaart te brengen. De Vrienden willen die avond toch van de gelegenheid gebruik maken om de Schiedammers en raadsleden te voorzien van de laatste informatie. Met name de raadsleden kunnen met deze informatie hun voordeel doen in het politieke proces dat na de 14e mei wordt uitgestippeld. Als de genoemde onderzoeken voor het betreffende Stadserf tijdig in de openbaarheid worden gebracht , hopen de Vrienden op 14 mei in hun presentatie met een eerste reactie te komen.
De Vrienden van Zwembad Zuid hebben in de afgelopen maanden inspiratie en informatie gehaald uit diverse relevante beleidsnota ’s van diverse gemeenten oa Rotterdam, andere onderzoeken van het Mulier Instituut , de GGD Rotterdam. Daarnaast gesprekken gevoerd met deskundigen, wijkbewoners, ondernemers , werkers in ’t veld. Denktank, vrijwilligers enz. Hieruit heeft ons bestuur belangrijke conclusies getrokken die er op duiden dat er in Schiedam sympathie is voor het initiatief en dat er op tal van sport- en beweeg(beleids)terreinen nog een weg te gaan is. Het in evenwicht brengen van sportvoorzieningen en sportstimulering bijvoorbeeld is in Schiedam dringend nodig. Duidelijk is dat in de komende jaren nog meer zwemwater nodig is en dat voorzieningen beter verspreid in Schiedam, binnen loop- en fietsafstand van wijkbewoners nodig zijn. Dit maakt het wonen en leven in de buurten van de oude wijken een stuk aantrekkelijker. Goede voorzieningen kunnen bijvoorbeeld de cijfers van Bewegingsarmoede verlagen. Het nieuwe sportcentrum zal ook een aanwinst zijn voor ondernemers in de omgeving van de havens. Het is een pré voor het vestigingsklimaat en haar werknemers. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft voor de revitalisering van wijken en gebieden een actief beleid op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Het bestuur van de Vriendenstichting wil met hun presentatie in Stadserf op een toegespitste wijze aandacht vragen voor de noodzaak maar ook voor de kansen van een sportcentrum met zwembad op een unieke plek tussen havens en stad.
Schiedam, 14 april 2019
Het bestuur en adviesgroep Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Contactman : Mari Dingenouts 06 – 10121438

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *